Algemene voorwaarden

Algemeen
1.1. Door het plaatsen van een bestelling bij by-lisashop.nl, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen by-lisashop.nl en de klant.
1.3. by-lisashop.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe bestellingen.

Bestellingen
2.1. Door een bestelling te plaatsen op by-lisashop.nl, verklaar je dat je minimaal 18 jaar oud bent of toestemming hebt van een ouder of voogd.
2.2. Alle bestellingen zijn onderhevig aan beschikbaarheid van producten. by-lisashop.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren om welke reden dan ook.
2.3. De prijzen op by-lisashop.nl zijn inclusief btw en eventuele andere van toepassing zijnde belastingen.

Betaling
3.1. Betaling van bestellingen kan worden gedaan via de betaalmethoden die worden aangeboden op de website.
3.2. Alle betalingen moeten volledig worden voldaan voordat de bestelling wordt verwerkt en verzonden.

Levering
4.1. Leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2. by-lisashop.nl is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering die buiten onze controle liggen, zoals transportproblemen, stakingen, natuurrampen, enz.

Retourbeleid
5.1. Klanten hebben het recht om binnen 100 dagen na ontvangst van de bestelling producten te retourneren, mits ze in ongebruikte en verkoopbare staat verkeren.

Garantie en Klachten
6.1. by-lisashop.nl garandeert de kwaliteit van de geleverde producten. Klachten over producten moeten binnen 2 jaar na ontvangst schriftelijk worden gemeld.
6.2. De klant is verplicht om klachten zo gedetailleerd mogelijk te omschrijven en, indien mogelijk, te ondersteunen met foto's.
6.3. by-lisashop.nl zal klachten zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en streven naar een passende oplossing.

Privacy
7.1. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
8.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
8.2. Geschillen tussen by-lisashop.nl en de klant zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.